Your Docusaurus site did not load properly.

A very common reason is a wrong site baseUrl configuration.

Current configured baseUrl = / (default value)

We suggest trying baseUrl =

Onwheel Documentation

Phần mềm quản lý đội giao hàng riêng

[object Object]

Gán đơn thông minh

Nhiều lựa chọn khác nhau để gán đơn phù hợp cho tài xế

[object Object]

Định vị theo thời gian thực

Theo dõi vị trí hiện tại và hiệu suất của tài xế theo thời gian thực

[object Object]

Giao tiếp thông suốt

Gửi và nhận thông tin tức thì, nhanh chóng, liên tục từ tài xế của bạn

[object Object]

Bảng theo dõi

Giám sát tất cả các chỉ số vận hành chỉ với bảng theo dõi đơn giản được cập nhập liên tục

[object Object]

Quản lý tài xế

Quản lý dễ dàng số lượng lớn tài xế trong cùng 1 nền tảng

OnWheel xuất phát từ AhaMove, đơn vị dẫn đầu nền tảng giao hàng theo nhu cầu tại Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp giải pháp SaaS cho các đối tác bao gồm :

+ Phần mềm quản lý vận chuyển

+ Công cụ tối ưu quãng đường

+ Phân tích dự báo theo địa điểm.