Công cụ quản lý

Tổng quan#

English version view HERE

PDF file HERE

📌 Đối tượng sử dụng : nhân viên vận hành từ phía đối tác sử dụng dịch vụ SaaS

Tất cả các chức năng chính bao gồm quản lý đơn hàng, tài xế và nhân viên trên cùng nền tảng

Quản lý và sửa đổi trạng thái đơn hàng ngay lập tức

Kiểm soát các chỉ số vận hành cho doanh nghiệp

Hỗ trợ đưa ra quyết định với nền tảng công nghệ của AhaMove

Mối quan hệ giữa 3 vai trò [Khách hàng - Tài xế - Người vận hành] trong hệ thống được thể hiện như mô hình dưới đây :

simple flex layout

Chi tiết#

Bước 1: Tạo tài khoản user để sử dụng tool (master_account)#

 1. Master account ( Tài khoản Admin ) User đăng ký tài khoản mới theo các bước sau :

OnWheel V1 Production

onWheel V2 Production - chưa hỗ trợ RO tool

Sau đó gửi SĐT về cho team AhaMove để được kích hoạt dịch vụ.

 1. Tài khoản nhân viên : User thực hiện đăng ký tài khoản theo hướng dẫn trên. Sau đó các tài khoản nhân viên sẽ được thêm vào hệ thống bởi tài khoản Master bằng cách sử dụng tính năng Quản lý nhân viên

Bước 2: Cài đặt tài khoản nhân viên#

Với các đôi tác sử dụng OnWheel V2 xem hướng dẫn cài đặt phân quyền tại ĐÂY

User sử dụng tài khoản Admin để thêm các tài khoản nhân viên vào ở page Quản lý nhân viên

Tài khoản Nhân viên có thể sử dụng tool độc lập với những phân quyền được Admin cài dặt

Cách thêm tài khoản phụ :

 • Vào tab Nhân viên và nhập số điện thoại nhân viên vào ô dưới đây. Mã kích hoạt sẽ được gửi qua số điện thoại nhân viên. Vui lòng nhập mã để kích hoạt tài khoản:
 • simple flex layout
 • Để cài đặt các phân quyền, lưu ý bảng chú thích dưới đây về định nghĩa của các quyền được cấp :
Phân quyềnNội dung
"BOOKING"Danh sách đơn hàng ( dành cho site v2 )
"MANAGE_USER"Danh sách nhân viên ( dành cho site v2 )
"BOOKING_STATUS"Hủy đơn hàng nội bộ
"BOOKING_ASSIGN"Gán đơn hàng nội bộ cho tài xế nội bộ
"DRIVER_ACTIVATE"Kích hoạt tài khoản tài xế
"DRIVER_UPDATE"Cập nhật thông tin tài xế
"PUSH_NOTIFICATION"Tạo thông báo đẩy cho tài xế
"DASHBOARD"Kích hoạt bảng theo dõi với các chỉ số vận hành
"SERVICE_PROVIDER"Cài đặt cấu hình dịch vụ giao hàng nội bộ
"CONTROL_TOWER"Bản đồ cung cầu toàn bộ hệ thống ( nếu có )
"ROUTE-OPTIMIZATION"Tối ưu giao hàng
"CODMANAGED"Đối soát COD
"STORELOCATION"Cài đặt định vị cửa hàng
 • Đối tác click chọn vào nút Edit để chỉnh sửa các quyền này. Sau khi hoàn tất, quyền được cấp sẽ thể hiện tương ứng phía dưới tên Nhân viên:
 • simple flex layout

Bước 3 : Tạo đơn hàng#

Để tạo đơn hàng , người dùng Sử dụng tool RO trên page OnWheel

Truy cập https://appstg.onwheel.io/route-optimization và nhập địa điểm lấy hàng ( pick-up point) :

simple flex layout

Hệ thống sẽ tự động chọn dịch vụ, khách hàng input dữ liệu vào bằng cách nhập trực tiếp trên web hoặc upload file lên web:

 • Address : địa chỉ nhận hàng
 • Name : Tên người nhận
 • Mobile : số điện thoại người nhận
 • COD : số tiền cần ứng
 • Remarks : Note cho tài xế
 • Tracking number : mã đơn hàng của đối tác
 • Delivery time : hẹn thời gian giao hàng

simple flex layout Cài đặt lựa chọn RO và tiến hành đặt đơn hàng :

 • Lựa chọn thuật toán
 • Các điều kiện cho đơn hàng : số lượng điểm giao tối đa , quãng đường , các điều kiện khác .
 • Thời gian lấy hàng : mặc định sẽ là ASAP (lên đơn và tìm tài xế ngay lập tức ) hoặc có thể lựa chọn hẹn giờ tìm tài xế. simple flex layout

Gán đơn hàng cho tài xế : Thực hiện ở page Booking : https://appstg.onwheel.io/feature?p=booking

 • Có thể gán đơn khi đơn hàng đang ở trạng thái IDLE, ASSIGNING
 • Nhập số điện thoại tài xế và Nhấn Enter

Lưu ý: Tài xế được gán đơn phải có dịch vụ nội bộ ( đã được đối tác activated ) simple flex layout

Tìm tài xế có vị trí gần điểm lấy hàng : simple flex layout

Trạng thái đơn hàng#

Trạng tháiÝ nghĩaGhi chú
IDLEĐơn ở trạng thái chờ không xuất hiện trên ứng dụng tài xếCó thể huỷ và gán cho tài xế
ASSIGNINGĐơn đang xuất hiện trên ứng dụng tài xếCó thể huỷ và gán cho tài xế
ACCEPTEDĐơn đã được chấp nhận bởi tài xếCó thể huỷ
IN PROCESSĐơn đang được đi giao cho khách hàngCó thể huỷ từ Admin
COMPLETTEDĐơn đã được giao tới khách hàngCó thể huỷ từ Admin
CANCELLEDĐơn hàng đã bị huỷ
 1. IDLE

Khách hàng chọn Mã đơn hàngtrạng thái IDLE

Tài xế vẫn chưa thấy được đơn hàng trên ứng dụng - đây là trạng thái chờ của đơn hàng.

 • Ở trạng thái này, khách hàng có thể:
 1. Huỷ đơn hàng đã đặt
 2. Đặt lại đơn hàng mới sử dụng thông tin lộ trình, liên lạc từ đơn hàng cũ. simple flex layout Bạn có thể xem lại thông tin chi tiết các điểm giao hàng và phí giao hàng và các thông tin cụ thể của từng đơn. simple flex layout Trên màn hình thông tin chi tiết đơn có thể thực hiện các chức năng :
 • In hoá đơn ( chọn logo 🖨️ ) - tự động mở trình duyệt in ấn simple flex layout
 • Theo dõi đơn hàng trực tuyến : lộ trình di chuyển của tài xế , thông tin và trạng thái các điểm giao được cập nhập liên tục. simple flex layout
 1. ASSIGNING

Khi chuyển sang trạng thái ASSIGNING, hệ thống sẽ bắt đầu hiển thị đơn lên ứng dụng tài xế và tài xế có thể bắt đầu nhận đơn simple flex layout Ở phần thông tin đơn hàng sẽ hiển thị kí hiệu đang tìm tài xế cho đơn hàng. simple flex layout

 1. ACCEPTED

Sau khi đơn hàng được tài xế chấp nhận, trạng thái đơn hàng chuyển sang trạng thái ACCEPTED.

 • Ở trạng thái này, khách hàng có thể:
 1. Xem thông tin tài xế nhận đơn
 2. Xem trạng thái đơn hàng

simple flex layout Lưu ý: Khi đã tìm được tài xế, Người dùng có thể huỷ đơn khi ở trạng thái này trên OnWheel.

 1. IN PROCESS

Khi tài xế đã nhận hàng thành công và bắt đầu giao hàng, đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái và tab IN PROCESS

 • Ở trạng thái này, khách hàng có thể:
 1. Xem trạng thái đơn hàng
 2. Xem trạng thái điểm giao hàng simple flex layout
 • Khách hàng có thể theo dõi trạng thái của từng điểm giao hàng (đã giao thành công/ thất bại/ chưa giao). simple flex layout
 1. COMPLETED

Sau khi tài xế hoàn thành tất cả các điểm giao, đơn hàng được chuyển trạng thái về COMPLETED. simple flex layout Khách hàng có thể :

 • Đánh giá tài xế giao hàng ( có hiệu lực trong 72 giờ )
 • Theo dõi trả hàng (nếu có đơn hàng thất bại). simple flex layout
 1. CANCELLED

Khi đơn hàng bị huỷ với bất kí lý do nào, trạng thái đơn hàng được chuyển sang CANCELED. simple flex layout

Quản lý đơn hàng#

Tất cả các đơn hàng của đối tác sẽ được cập nhập liên tục trong tab BOOKING LIST trên OnWheel Booking list site.

simple flex layout

LƯU Ý: Đơn hàng xem ở Booking List ( Danh sách đơn hàng ) có thể hiển thị lượng đơn trong 30 ngày.

Cách tìm kiếm đơn hàng :

 • Khách hàng click chọn STATUS (trạng thái) để cập nhập thông tin đơn hàng.

 • Box tìm kiếm sẽ đưa ra gợi ý tìm kiếm cho khách hàng để có thể lựa chọn theo tiêu chí tìm kiếm cụ thể. Khách hàng có thể chọn các mốc thời gian đơn hàng cụ thể. simple flex layout

 • Tìm kiếm đơn hàng bằng cách nhập bất kì thông tin của đơn hàng đó ( ID đơn hàng, số điện thoại tài xế, mã dịch vụ) simple flex layout

 • Click chọn vào ID đơn hàng để xem chi tiết thông tin giao hàng ( vị trí tài xế và lộ trình giao hàng trực tuyến trên bản đồ ). Hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang Theo dõi chi tiết simple flex layout

Với nhu cầu xem các đơn hàng chỉ chạy dịch vụ nội bộ và thực hiện các tác vụ khác như huỷ đơn, gán đơn cho tài xế vui lòng xem ở tab BOOKING trên OnWheel Booking site

Cách xem đơn hàng :

 • Cập nhập bộ lọc STATUS (trạng thái) để lọc các đơn theo nhu cầu,
 • Tìm trực tiếp theo ID đơn hàng, số điện thoại tài xế, mã dịch vụ
 • Click vào ID đơn hàng để xem thông tin đơn hàng : Lộ trình, chi tiết các điểm giao, phí giao hàng/COD, thời gian đơn hàng, lí do huỷ đơn,... simple flex layout

Huỷ đơn hàng#

Để huỷ đơn hàng đang ở trạng thái IDLE/ASSIGNING/ACCEPTED, vào tab BOOKING trên OnWheel Booking site.

Click chọn vào đơn cần huỷ ở cột trạng thái đơn hàng, chọn Cancel by partner/user. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách lý do huỷ đơn. Người dùng chọn lý do tương ứng và xác nhận OK: simple flex layout Sau khi huỷ đơn, đơn hàng sẽ được cập nhập trạng thái CANCELLED. Đối tác có thể kiểm tra lí do huỷ đơn khi click vào mã đơn hàng : simple flex layout

Bước 4 : Cài đặt dịch vụ cho tài xế#

Tài xế của đối tác phải được thiếp lập dịch vụ nội bộ mới có thể nhận đơn hàng trên ứng dụng . Vào mục Driver, chọn Activate Driver, truyền số điện thoại tài xế vừa đăng ký, chọn Services nội bộ và nhấn OK simple flex layout Nếu đối tác có 1 danh sách các tài xế cần kích hoạt → Chọn Batch Activate và tải danh sách. Một danh sách - 1 tệp tin .csv bao gồm:

 • Số điện thoại tài xế: đảm bảo rằng các tài xế thuộc đội tài xế nội bộ và có tải ứng dụng tài xế, đăng nhập thành công.
 • Dịch vụ: các dịch vụ nội bộ mà đối tác muốn kích hoạt cho tài xế nội bộ. Nếu đối tác muốn thêm nhiều dịch vụ, sử dụng “;” giữa các dịch vụ

🟩 Tải template tại đây LINK

Tính năng Push Notification#

Với tính năng Push Notification hỗ trợ User :

 • Tạo thông báo truyền thông cho tài xế biết các sự kiện đang diễn ra hoặc các bài blogs hiện tại. simple flex layout

Thông báo có thể được gửi thông qua Services (tài xế được gắn tags dịch vụ sẽ nhận được thông báo ) hoặc ID ( số điện thoại ), sau khi hoàn thành điền nội dung thông báo click chọn Push để tạo thông báo mới. User có thể lên lịch hẹn để đẩy thông báo đến ứng dụng. simple flex layout

Để theo dõi được tất cả các thông báo đã được tạo , User có thể kiểm tra ngay tại tính năng Personate:

 • Cho phép xem lại tất cả các thông báo ( nội dung chi tiết, thời gian, ID người tạo thông báo )
 • Cho phép kiểm tra cụ thể theo ID tài xế - đã nhận những thông báo nào. simple flex layout

Người dùng chọn button PERSONATE để xem cụ thể từng tài xế : simple flex layout

Cài đặt thông số dịch vụ#

Để chỉnh sửa thông số riêng của servies đối tác, chúng tôi hỗ trợ chức năng SERVICES PROVIDER để khách hàng có thể tự điều chỉnh :

 • Timeout : Thời gian hẹn huỷ đơn ( AUTO CANCEL ) nếu không có tài xế nhận đơn ( tính theo giây )
 • Broadcast distance : Chỉ những tài xế đang trong khoảng cách này có thể nhìn thấy order ( tính theo mét )
 • Max stop point : Số điểm stop-point tối đa của 1 đơn hàng (trip) simple flex layout

📣 Cập nhập mới#

1. Tính năng Fail stop-point#

User đã có thể huỷ một vài điểm stop-point trong đơn hàng (có nhiều điểm giao - stoppoint) ngay trên OnWheel Booking site.

Chọn button FAIL DELIVERY để huỷ đơn lẻ và chọn lí do huỷ đơn: simple flex layout

simple flex layout Các điểm đã huỷ đơn sẽ được cập nhập realtime : biểu hiện là khung thời gian chuyển sang đỏ và có đầy đủ thông tin lí do huỷ đơn cho người dùng kiểm tra. simple flex layout

Bộ lý do huỷ đơn ( fail_reason ) xem thêm tại ĐÂY

2. Tính năng đối soát COD - COD managed#

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành của các đối tác cần thực hiện đối soát COD với nhân viên giao hàng. OnWheel đã ra mắt tính năng Đối soát COD. Tính năng này sẽ giúp User thực hiện đối soát các đơn hàng COD với tài xế. Trên giao diện đối soát sẽ hiển thị thông tin đơn hàng - tài xế - COD của những đơn hàng đã được giao thành công.
simple flex layout

Để sử dụng vui lòng liên hệ team AhaMove để được cài đặt.#

🆕 Các cập nhập tính năng mới của OnWheel sẽ được update mỗi tháng trên : RELEASE NOTE