Tối ưu quãng đường

A.Tối ưu Định tuyến là gì?#

simple flex layout

Route Optimization - RO là một công cụ AhaMove cung cấp, hỗ trợ các Khách hàng trong việc giải quyết bài toán VRP - Vehicle Routing Problem (Vấn đề Định tuyến Phương tiện di chuyển).

Các vấn đề VRP phổ biển#

simple flex layout

source: Vehicle routing problem - Wikipedia

 1. Basic VRP
  • Đề ra các tuyến đường giao hàng với mục tiêu tối ưu cực tiếu chi phí, khoảng cách di chuyển, thời gian...
 2. CVRP - Capacitated Vehicle Routing Problem
  • Giải quyết bài toán đinh tuyến với các ràng buộc đề ra.
 3. Selective Depot VRP
  • Giải quyết bài toán định tuyến áp dụng cho mô hình nhiều kho hàng.
 4. VRPTW VRP with Time windows
  • Giải quyết bài toán định tuyến cho áp dụng các khung thời gian giao hàng.

B. Các bước sử dụng công cụ tối ưu ( RO )#

Khách hàng truy cập Tab Route Optimization để sử dụng dịch vụ. simple flex layout

Bước 1 : Nhập thông tin điểm lấy hàng (Pick-up Points)#

1.1 Trường hợp với 1 điểm lấy hàng

 • Khách hàng chọn "1 điểm lấy hàng" và bắt đầu nhập thông tin điểm lấy hàng. simple flex layout
 • Có 3 cách để Khách hàng nhập địa chỉ lấy hàng:
 1. Nhập địa chỉ vào ô tìm kiếm và chọn địa chỉ trong danh sách gợi ý
 2. Chọn vị trí trên bản đồ có sẵn
 3. Sử dụng định vị hiện tại simple flex layout
 • Khách hàng cần nhập thông tin cụ thể người gửi hàng để tài xế có thể liên hệ trực tiếp (Tên, Sđt, Địa chỉ cụ thể). 1.2 Trường hợp với nhiều điểm lấy hàng

 • Khách hàng liên hệ với AhaMove để tạo danh dách các điểm lấy hàng cố định nhằm thuận tiện trong việc quản lý nhiều địa chỉ, tránh nhầm lẫn.

 • Khách hàng chọn "Nhiều điểm lấy hàng" để chọn các điểm tài xế cần tới. simple flex layout

 • Khách hàng có thể nhập để tìm kiếm hoặc chọn theo danh sách đã có sẵn. simple flex layout

 • Các điểm được chọn sẽ xuất hiện trên thanh nhập địa chỉ.

Bước 2. Chọn sử dụng dịch vụ giao hàng đã đăng kí với AhaMove#

Người dùng chọn dịch vụ tương ứng như phía dưới : simple flex layout

Bước 3. Nhập thông tin điểm giao hàng#

simple flex layout

3.1 Trường hợp tải lên file điểm giao hàng loạt

Có 4 cách để upload thông tin đơn hàng :

 1. Tải lên file Excel

 2. Tải lên file Google Sheet

 3. Sử dụng API

 4. Tải lên bản nháp (nếu đã lưu trước đó) Khách hàng có thể tải xuống template điền file mẫu của tool RO tại đây.

  Khi đã tải lên file điểm giao, khách hàng cần xử lý dữ liệu để RO tool có thể đọc được dữ liệu chính xác cho các đơn hàng. simple flex layout

 • Khách hàng cần phải nối các trường dữ liệu của file đã tải lên vào các trường tương ứng. Ngoài ra có thể thêm các trường tuỳ chọn nhằm tạo các điều kiện ghép đơn định tuyến ở [Bước 8]
 • Khách hàng chọn "Xác nhận" để RO Tool phân tích dữ liệu.

3.2 Trường hợp khách hàng cần nhập thủ thông tin từng điểm giao hàng

 • Khách hàng nhập thông tin điểm giao hàng theo từng trường đã có sẵn.
 • Khi nhập địa chỉ giao hàng, Khách hàng cần nhập địa chỉ chính xác hoặc có thể chọn theo gợi ý trong danh sách thả xuống. simple flex layout
 • Đối với khung thời gian giao hàng (nếu có yêu cầu), Khách hàng có thể thêm khung thời gian giao hàng như hình bên dưới. simple flex layout
 • Dữ liệu sau khi được nhập có thể thêm vào danh sách các điểm giao hiển thị bên dưới phần nhập thông tin. simple flex layout

Bước 3a. Kiểm tra, chỉnh sửa, lưu trữ thông tin điểm giao (nếu cần)#

 • Khách hàng có thể chọn hàng loạt các điểm có để xoá, cập nhập điểm giao.
 • Để sửa thông tin điểm giao, Khách hàng click vào ô thông tin để sửa đổi dữ liệu đã có. simple flex layout
 • Sau khi chỉnh sửa, khách hàng có thể lưu lại bản nháp để có thể dùng thông tin đã chỉnh sửa về sau này. simple flex layout
 • Khách hàng có thể sử dụng lại dữ liệu đã lưu và tiếp tục sang bước Cài đặt thông số tối ưu : simple flex layout

Bước 4. Thiết lập các điều kiện tối ưu đơn hàng#

Hệ thống sẽ chuyển đến trang cài đặt để để Khách hàng có thể lựa chọn có điều kiện đúng như mong muốn. simple flex layout

Bước 5. Chọn thuật toán tối ưu phù hợp#

Có 4 loại thuật toán để khách hàng có thể chọn lựa:

 1. VRP - Vehicle Routing Problem**
 • Thuật toán tối ưu định tuyến cơ bản
 1. SDVRP Selective-Depot Vehicle Routing Problem
 • Thuật toán tối ưu định tuyến với trường hợp Khách hàng có nhiều điểm lấy hàng - depots
 • Số lượng hàng hoá ở các điểm lấy hàng là như nhau
 1. TWVRP Vehicle Routing Problem with Time Windows
 • Thuật toán tối ưu định tuyến với trường hợp Khách hàng có yêu cầu về khung thời gian giao hàng
 1. 1-N - One Pickup - N Drop off
 • Thuật toán tối ưu định tuyến trường hợp cho từng đơn hàng
 • Mỗi đơn hàng được tạo sẽ có chỉ có 1 điểm Giao- N điểm Nhận.
 1. Group By
 • Thuật toán tối ưu nhóm đơn bởi điều kiện 1 cột
 • Người dùng chọn cột tương ứng muốn gom đơn theo điều kiện đó

a. Chọn số điểm đừng và khoảng cách tối đa cho từng đơn#

 • Với một đơn hàng, khách hàng có thể chọn số lượng điểm giao/khoảng cách cần ghép để phù hợp với tính chất của loại hàng cần giao.
 • Khách hàng có thể ghép lên tới 20 điểm giao trên trên một đơn hàng. (Giới hạn điểm giao được cài đặt theo từng dịch vụ ) simple flex layout

b.Thiết lập các điều kiện kèm theo khác#

 • Xem lại ở Step 3.1 để thêm dữ liệu cho điều kiện. simple flex layout
 • Nếu đơn hàng cần quay đầu, người dùng tick chọn thêm yêu cầu này.

c.Chọn thời gian tài xế đến lấy hàng#

Khách hàng có thể chọn thời gian lấy hàng như sau:

 • ASAP: mặc định thời gian lấy hàng cho đơn hàng sẽ là ngay khi thời gian đặt hàng.
 • Hẹn giờ : chọn thời gian idle cho đơn hàng

Bước 6.Kiểm tra các đơn hàng đã tối ưu#

 • Ở bước này khách hàng có thể chỉnh sửa được tuỳ chỉnh cho các đơn hàng sau khi đã được ghép đơn và định tuyến. simple flex layout
 • Khách hàng bổ sung thêm thông tin cho các đơn hàng như dịch vụ bổ sung, mã khuyến mãi, phương thức thanh toán...simple flex layout Chức năng khác :
 • Bản đồ: xem lại lộ trình các đơn hàng đã được tối ưu
 • Mã vạch đơn hàng
 • Download dữ liệu các điểm giao thất bại

Bước 7. Tiến hành đặt các đơn hàng#

simple flex layout Khi các đơn hàng được đặt thành công sẽ hiển thị thông báo như hình trên.

C. TÍNH NĂNG#

1.Tối ưu theo khung thời gian (Time-windows VRP - TWVRP )#

Với các khoảng thời gian giao hàng khách nhau, công cụ RO sẽ giúp phân loại các khung thời gian và sắp xếp định tuyến cho các đơn hàng theo khung thời gian đã sắp xếp.

Time-windows VRP.mov

2.Tối ưu với các ràng buộc tối đa (Max capacity VRP)#

Với các điều kiệu về kích thước và khối lượng chở hàng tối đa cho các đơn hàng, các đơn hàng sẽ được định tuyến sao cho thoả điều kiện tối đa về kích thước và số lượng.

Max capacity VRP.mov

3.Tối ưu với nhiều điểm lấy hàng (Multi- depot VRP - SDVRP)#

Khi có nhiều đơn hàng cần được lấy từ nhiều khu vực khác nhau, RO sẽ giúp khách hàng định tuyến các đường đi cho các đơn hàng kết hợp với các điểm lấy hàng sao cho tối ưu nhất.

Multi- depot VRP.mov

4.Tối ưu với ràng buộc khoảng cách tối đa (Max distance VRP)#

Khách hàng có thể đặt kiện khoảng cách tới đa đối với các đơn hàng tuỳ thuộc vào tính chất loại hàng, RO sẽ định tuyến đơn hàng theo khoảng cách cho phép giúp đơn hàng được giao trong khoảng cách tối ưu.

Max Distance VRP.mov

5.Tối ưu với nhiều ràng buộc kết hợp (Multi-constraint VRP)#

Một đơn hàng trong thực tế sẽ có nhiều ràng buộc khác nhau(COD, khối lượng, thể tích...), RO sẽ ghép các đơn hàng thoả các ràng buộc khách hàng đưa ra để định tuyến tối ưu các đơn hàng.

Multi Constraint VRP.mov

6.Tối ưu số lượng lớn đơn hàng (High volume of stops)#

Với những khách hàng lớn, khi có một số lượng lớn các đơn hàng cần được giao tại các điểm khác nhau, RO sẽ định tuyến thay cho con người để có thể sắp xếp tuyến đường tối ưu nhất cho các đơn hàng.

High volume of Stop.mov